אור יקרות
אירגון יוצאי מרכז אירופה
אור יקרות
גבתון
1933
הנוער העובד
גרמניה, אוסטריה רומניה
מושב
בהנחה כי עיר מקראית בשם זה היתה בקוביבה (כפר גבירול).
כניסה לאתר

תולדות היישוב

גבתון הוקם כמושב עובדים בשנת 1933, כחלק מתוכנית "