אור יקרות
אירגון יוצאי מרכז אירופה
אור יקרות
גבתון

אחת מחמש עמדות הבטון, שנבנו במהלך מאורעות תרצ"ו


פינת משחקים במושב
1933
גבתון הוקם כמושב עובדים בשנת 1933, כחלק מתוכנית