0 MB יקינתון 2012
חיפוש

מחקר וכתיבה:
ד"ר רפאלה סטנקביץ.
Dr. Rafaela Stankevich
Historikerin und Autorin

MB יקינתון 2012

דברים שרציתי לומר/מאת מיכה לימור
יקינתון MB, גיליון מס' 252

עיקר מחלצי השד מהבקבוק הם רבנים ושליחיהם הפוליטיקאים מן המגזר הדתי-חרדי, שעדיין מבקשים לקיים חברה פלגנית, לבדל מזרחיים מאשכנזים ולגמד נשים למעלת נשלטות המייצרות פרו ורבו.

וינה בלא יהודים/מאת גבי אלכסנדר
יקינתון MB, גיליון מס' 252

חורף 2012. היה קר בווינה. בשלהי ינואר חזרתי והתהלכתי בשדרותיה של בירת הרפובליקה הפדראלית האוסטרית. בהנאה התהלכתי בהן. משפחת אמא התגוררה בווינה החל מהמחצית השנייה של המאה ה-19, אולי אף לפני כן. משפחה גדולה

להפוך טימטום לסיכוי/מאת ראובן מרחב
יקינתון MB, גיליון מס' 252

הכבוד למלה המודפסת הוא חלק בלתי נפרד מהמסורת היהודית. 'כתוב בעיתון', ואחיו הבכיר 'קראתי בספר' היו גורם מכונן ומעצב בחינוך שקבלנו.

היֶקים נטעו פרדסים ועטפו את בתיהם בעצים ובבוגנביליות סגולות וחיו. לא היה להם קל. אבל הם התאהבו בפליטוּת שלהם שראו בה מעין נקמה זוטא במי שהיו כאשר חשבו שהייתה להם מולדת. אהבתי אותם 

עמוד השער של ביטאון "אירגון יוצאי מרכז אירופה"
גיליון מספר 23
תאריך הוצאה: 9/6/44
המאמר הראשי עוסק בירושלים
מתחתיו ניתן לראות אחת הפירסומות שפורסמה בגיליון

  מפת האתר | צור קשר  
ארגון יוצאי מרכז אירופה  |  באדיבות משפחת פדרמן ורשת מלונות דן  סידיטק - בניית אתרים Signed by