חיפוש

מחקר וכתיבה:
ד"ר רפאלה סטנקביץ.
Dr. Rafaela Stankevich
Historikerin und Autorin

מבצע סיוע לבני הקיבוצים ולצאצאיהם

המפעל לעזרה הדדית פותח מבצע סיוע לבני הקיבוצים ולצאצאיהם, מקהילת יוצאי מרכז אירופה

זה כ־ 65 שנה מעניק "המפעל לעזרה הדדית של יוצאי מרכז אירופה" סיוע ותמיכה ליוצאי מדינות מרכז אירופה - רבים מביניהם קשישים ניצולי שואה, חלקם עריריים, או חולים.


המפעל דואג גם לבניהם ואף לנכדיהם - דור שני ושלישי ליוצאי מרכז אירופה - כל זאת ללא תנאים מוקדמים או התניה של חברות בארגון.

בימים אלה פותח המפעל לעזרה הדדית מבצע סיוע לבני הקיבוצים מבני קהילת יוצאי מרכז אירופה, ולצאצאיהם. חברי הקהילה הזקוקים לסיוע מוזמנים לפנות לעובדות הסוציאליות של הארגון, לשם קבלת מידע על הסיוע. הזכאות לקבלתו מוקנית לילידי גרמניה, אוסטריה וצ'כיה ויוצאי "חוג התרבות הגרמנית", ולצאצאיהם בני הדור השני, השלישי והרביעי. פניות מתאימות תובאנה לדיון בוועדת התמיכות של המפעל לעזרה הדדית, המ־תכנסת אחת לשישה שבועות ברצף שנתי, ושוקלת כל פנייה בהתייחס לקריטריונים מוגדרים שאושרו במוסדות המתאימים של העמותה.

דבורה הברפלד, מנכ"ל ארגון יוצאי מרכז אירופה ומנהלת המפעל לעזרה הדדית: "לעיתים נדמה שערכים כעזרה הדדית ודא־גה לזולת נדחקו במרוצת השנים הצדה - אך לא אצל קהילת יוצאי מרכז אירופה. אני גאה לעמוד בראש המפעל לעזרה הדדית, שפועל כבר כ־ 65 שנה באותה מסירות, התמדה, רצי־נות ותחושת מחויבות כבימי המייסדים, ומקווה כי נמשיך להעניק סיוע ותמיכה לקהילת יוצאי מרכז אירופה גם בשנים הבאות".


ניתן ליצור קשר באמצעות אתר הארגון:
www.irgun-jeckes.org
ובסניפי הארגון בתל־אביב, בירושלים ובחיפה.


לכתבות שהתפרסמה בידיעות הקיבוץ ובדף הירוק של התנועה הקיבוצית

  מפת האתר | צור קשר  
ארגון יוצאי מרכז אירופה  |  באדיבות משפחת פדרמן ורשת מלונות דן  סידיטק - בניית אתרים Signed by