חיפוש

מחקר וכתיבה:
ד"ר רפאלה סטנקביץ.
Dr. Rafaela Stankevich
Historikerin und Autorin

העולים שהגיעו לארץ מגרמניה בשנות השלושים של המאה העשרים ("העלייה החמישית") הביאו עימם את הבסיס הארגוני של מוסדות הקהילה בארץ מוצאם. בשנת 1932 נוסד ארגון עולי גרמניה, עד סוף שנות השלושים הצטרפו אליו גם ארגוני העולים יוצאי אוסטריה וצ'כוסלובקיה והארגון שינה שמו ל"ארגון יוצאי מרכז אירופה".ב 1941, כאשר התגבר זרם הפליטים שנסו על נפשם מוכים וחסרי כל מאירופה הנאצית הקימו חברי הארגון הקימו אגודה שמטרתה מתן סיוע לנזקקים מקרב קהילת; לרבות סיוע בפתרונות דיור, וכן גיוס כספים לפעולות רווחה ותרבות. שמה של האגודה נקבע בזיקה למייסדיה ולמטרותיה – ה"מפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז אירופה" (להלן "המ.ע.ה."). מאז ועד עצם היום הזה המפעל לעזרה הדדית פועל, ומעניק סיוע חומרי ותמיכה לנזקקים מבני הקהילה מבלי להתנות סיוע זה בחברותם בארגון. חלק מהנתמכים הינם נפגעי שואה מבני הקהילה (כולל דור שני ושלישי).

הפעולות המרכזיות של המפעל לעזרה הדדית
השירותים שניתנים לנזקקים הם:
מתן סיוע כספי זמני או קבוע למחיה, בכפוף לקריטריונים שנקבעו ע"י הנהלת המ.ע.ה
סיוע במענקים לצרכים מיוחדים כגון: תרופות, ציוד לבית, ציוד רפואי, חימום הבית וכיו"ב
סיוע בסידורים מול מוסדות, קופות חולים, בתי חולים וכו'.
סידור בבתי ההורים של "ארגון יוצאי מרכז אירופה" או בתי הורים אחרים.
סיוע לנזקקים במימון השהות בבתי ההורים.
תמיכה בפעולות חברתיות – במטרה להקל על הנזקקים בבדידותם.
פעילות המ.ע.ה בקהילה
על מנת לאתר, ללוות ולסייע לנזקקים בקהילה פועל המ.ע.ה באמצעות שלושת סניפי ארגון יוצאי מרכז אירופה; בירושלים,תל- אביב וחיפה. באמצעות סניפים אלה מתבצעות הפעולות הסוציאלית לרווחת הנזקקים בכל רחבי הארץ.
בכל אחד מהסניפים פועלת עובדת רווחה שהיא עובדת סוציאלית בהכשרתה. תפקידה של העובדת לאתר את הנזקקים, לאתר את צרכיהם ולהעניק להם סיוע, תמיכה וליווי.
פעולות הרווחה הם ביוזמתו ובמימונו של המ.ע.ה כחלק מהשירות הניתן לנזקקים.
פעולות המ.ע.ה בבתי ההורים של "ארגון יוצאי מרכז אירופה"
המ.ע.ה תומך בנזקקים בבתי ההורים של "ארגון יוצאי מרכז אירופה" ומסתייע המ.ע.ה בעובדות הסוציאליות של בתי הורים ובמנהלי/ות בתי ההורים.

תמיכה בפעולות תרבות ומורשת
על מטרותיו של מ.ע.ה. נמנית גם תמיכה בפעילות תרבות ומורשת של יהדות מרכז אירופה. במסגרת זו תמך ותומך המ.ע.ה. בהקמתו ובפעילותו של מוזיאון היהדות דוברת גרמנית בתפן, משתתף במימון אירועים שונים הקשורים למורשת יהדות מרכז אירופה ורוכש עותקים מהביטאון ה MB יקינתון שמוציא ומפיץ ארגון יוצאי מרכז אירופה. על מנת לחלקם בין חבריו, בין הנמנים על התורמים לפעילותו ובקרב תורמים פוטנציאליים בארץ ובחו"ל.

פעולות נוספות אותן ביצע ומבצע המפעל לעזרה הדדית
  • טיפול בתביעות ניצולי שואה יוצאי אוסטריה מממשלת אוסטריה; כמיזם משותף עם "ועידת התביעות"
  • מתן מלגות לסטודנטים נזקקים מבני הקהילה
  • הכשרה ומתן מידע לעובדות הסוציאליות בכל הנוגע לזכויות הנזקקים.

המשאבים הדרושים כדי למלא את המשימות המגוונות שהמ.ע.ה התחייב להן, נאספים על ידי תרומות ועיזבונות של תורמים ומורישים בישראל ומחוצה לה. לרוב אלה הם אנשים שבמהלך חייהם נהנו מתמיכת המ.ע.ה בעצמם, או היו עדים לסיוע שהגיש המ.ע.ה לקרוביהם וידידיהם. בשנים האחרונות חלק מסוים מכספי הסיוע שמשלם המ.ע.ה לניצולי שואה מוחזר על ידי "ועידת התביעות"

מוסדות המפעל לעזרה הדדית:
אסיפה הכללית המונה כ-140 חברים.
הנהלת העמותה מונה 8 חברים. 3 מהם נבחרים ע"י האסיפה הכללית ו- 5 נבחרים ע"י נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה.
יו"ר ההנהלה נבחר ע"י חברי ההנהלה והוא חבר נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה.
ועדת תמיכות ועדה מתוך חברי ההנהלה.תפקיד הועדה לדון בבקשות תמיכה ולאשרן עפ"י העניין
ועדת השקעות המורכבת משני חברי הנהלת ה.מ.ע.ה ואיש ציבור נוסף. בעלי הכשרה וניסיון בתחום הפיננסי. תפקיד הוועדה קביעת מדיניות ההשקעות של כספי העמותה ופיקוח שוטף על ביצועה.
ועדת ביקורת המונה שלושה חברים הנבחרים ע"י האסיפה הכללית מבין חברי העמותה שאינם נושאים בתפקידים אחרים בעמותה. ועדת הביקורת הנבחרת בוחרת מתוכה יו"ר, המנהל את פעילותה

מתנדבים בולטים:
גב' פרידה הלינגרמסייעת לוועדת התמיכות
גב' חנה מלמד, מר יעקב נול ומר ערן בן יוסף בטיפול בבקשות של יוצאי אוסטריה
כמו כן מפעיל המפעל לעזרה הדדית מתנדבים נוספים המסייעים בפרויקטים ו"מבצעים מיוחדים".

תרום לנו:

כבר עשרות בשנים פועל המפעל לעזרה הדדית של ארגון יוצאי מרכז-אירופה ותומך בנאמנות בחלשים בעזרת חברינו הנדיבים יוצאי ארצות חוג התרבות הגרמנית, ותיקי הקהילה ובוניה.
המפעל מסייע להבטחת קיום יומיומי, תרופות, דיור ומאפשר חיים בכבוד לחברינו הזקוקים לעזרתנו מהערים, מהקיבוצים, והמושבים, מבתי ההורים ותושבי הקהילה, קשישים ובני דור ההמשך.
להבטחת מסורת הערבות ההדדית בקהילת יוצאי מרכז אירופה אנו פונים בקריאה לבני ובנות הדורות להצטרף למעגל התורמים.

ניתן לתרום בכמה אפשרויות:
בטלפון- ניתן לתרום בכרטיס אשראי באמצעות פנייה טלפונית למשרדנו –טל. 03-5164461 הני פרוכטר(שלוחה 2009), רינה שוורץ (שלוחה 2007) ואורנה חגי (שלוחה 2001). ניתן גם להשאיר הודעה ונשוב אליך בהקדם האפשרי.

בדואר- המפעל לעזרה הדדית, . ת.ד. 1480 תל-אביב, 61014.
קבלה- כל תורם מקבל קבלה בדואר. (אישור תרומה לצורך פטור עפ"י מס' 46 לפקודת מס הכנסה).

על קצה המזלג :

נתמכים בקהילה ובבתי ההורים
מספר הנתמכים בקהילה : כ-120
מספר הנתמכים בבתי ההורים של הארגון: כ-50

נפגעי שואה יוצאי אוסטריה
מספר הנתמכים בקהילה : כ-460

סכום התמיכה בממוצע: בין 1,000 ₪ ל-30,000 ₪ לנתמך.

שם תפקיד טלפון שלוחה דוא"ל


דבורה הברפלד מנהלת 03-5164461 2002 devorah@irgun-jeckes.org
רינה שוורץ חשבת 03-5164461 2007 rina@irgun-jeckes.org

ערן בן יוסף המפעל לעזרה הדדית 03-5164461 2008 eran@irgun-jeckes.org

עדכון קריטריונים לשנת 2012 לזכאים לקבלת סיוע במימון בטיפול רפואי לקורבנות המשטר הנאצי באוסטריה.
למידע נוסף הקישו כאן

המפעל לעזרה הדדית יוזם מבצע סיוע לבני הקיבוצים ולצאצאיהם, מקהילת יוצאי מרכז אירופה.
למידע נוסף הקישו כאן

זכויות ניצולי שואה
ארגון יוצאי מרכז אירופה, על שלוחותיו, פעל ופועל נמרצות לסיוע לניצולי שואה: בין השאר על ידי איתור אקטיבי של הנזקקים וסיוע להם לממש זכויותיהם, על ידי הפעלת לחץ על מוסדות ציבוריים וממשלתיים, הפעלת מערך מתנדבים, מתן תמיכה נפשית, סיוע כספי נרחב לנזקקים ועוד ועוד.
למידע נוסף הקישו כאן 

רמב"ם 15, תל-אביב 65813, ת.ד. 1480, מיקוד, 61014
טל: 03-5164461, פקס 03-5164435,
דוא"ל: orna@irgun-jeckes.org
  מפת האתר | צור קשר  
ארגון יוצאי מרכז אירופה  |  באדיבות משפחת פדרמן ורשת מלונות דן  סידיטק - בניית אתרים Signed by