הוסף תגובה ל - ביקור ראש הממשלה, בבית ההורים ע"ש זיגפריד מוזס, ירושלים (17.04.2012)
שם
הערות